• 5 เมษายน 60 สุราษฎร์ธานี ณ ลานด้านหน้าสุราษฎร์ธานีฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี