• 18 - 19 กันยายน 57 สุราษฎร์ธานี ณโรงแรมนิภาการ์เด้น ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมือง สุราษฎร์ธานี โทร.0-7735-5422-3 ต่อ 12
  • 27 กันยายน 57 สงขลา ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร. 0-7431-4845