• 10 พฤษภาคม 59 ปัตตานี สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี โทร. 0-7346-0281
  • 10 พฤษภาคม 59 สุราษฎร์ธานี ณ ลานด้านหน้า สุราษฎร์ธานี ฮอล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า สุราษฎร์ฯ โทร. 0-7735-5422-3 ต่อ 12
  • 24 พฤษภาคม 59 นครศรีธรรมราช ณ ห้างแม็คโคร (สาขาระนอง) โทร. ๐ ๗๗๘๖ ๒๐๒๖ ๘
  • 23 - 24 มิถุนายน 59 สงขลา ณ อาคารหอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา อ.เมือง สงขลา โทร. 0-7431-4845,314-950