• 8 ธันวาคม 58 พัทลุง สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง ถ.ไชยา อ.เมือง พัทลุง โทร. 0-7461-4141
  • 8 ธันวาคม 58 สุราษฎร์ธานี ลานด้านหน้าสุราษฎร์ธานี ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี โทร.0-7735-5422-3