• 23 - 24 มิถุนายน 59 สงขลา ณ อาคารหอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา อ.เมือง สงขลา โทร. 0-7431-4845,314-950