• 26 พฤศจิกายน 57 ระนอง สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง โทร.0-7786-2026-8
  • 11 ธันวาคม 57 สตูล ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซุปเปอร์มาร์เก็ต สาขาสตูล โทร. 0-7472-2512
  • 17 ธันวาคม 57 นครศรีธรรมราช ณ ศาลาประชาคม โรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อ.เมือง นครศรีฯ โทร. 0-7534-7329