• 26 กรกฎาคม 57 สุราษฎร์ธานี สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร. 0-7735-5422-3 ต่อ 12