ติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน จากทีมงานศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคใต้ ได้ทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คลื่นความถี่ 105.75 เมกกะเฮิร์ต ทุกวันพุธ เวลา 14.00 - 15.00 น. , หากต้องการรับข่าวสารจากศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดสงขลา ทาง อีเมล์ คุณจะต้องสมัครสมาชิก
เจ้าหน้าที่ออกพื้นที่ปฏิบัติงานตามโครงการขยายเครือข่ายข้อมูลข่าวสารสู่ตำบล หมู่บ้าน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
05 มี.ค. 2557 10:27 น.