ติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน จากทีมงานศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคใต้ ได้ทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คลื่นความถี่ 105.75 เมกกะเฮิร์ต ทุกวันพุธ เวลา 14.00 - 15.00 น. , หากต้องการรับข่าวสารจากศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดสงขลา ทาง อีเมล์ คุณจะต้องสมัครสมาชิก
หวังเป็นแบบอย่างผู้สูงอายุ (ดู: 362 ครั้ง)
01 มิ.ย. 2560 10:05 น.
เอกสารแนบ .pdf ( ดาวน์โหลดเอกสาร 1 ครั้ง)     ดาวน์โหลดที่นี่