ติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน จากทีมงานศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคใต้ ได้ทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คลื่นความถี่ 105.75 เมกกะเฮิร์ต ทุกวันพุธ เวลา 14.00 - 15.00 น. , หากต้องการรับข่าวสารจากศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดสงขลา ทาง อีเมล์ คุณจะต้องสมัครสมาชิก
ตำแหน่งที่ต้องการรับ นายแพทย์ปฏิบัติการ
ชื่อบริษัท/องค์กร สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร
รายละเอียดกิจการ ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม จากแพทยสภา
ที่อยู่ ไม่ระบุ
เว็บไซต์ ไม่ระบุ
เบอร์โทรศัพท์ ไม่ระบุ
เบอร์แฟกซ์ ไม่ระบุ
เพศ ชาย/หญิง
การศึกษา ไม่ระบุ
คุณสมบัติ ไม่ระบุ
ประเภทงาน/ลักษณะงาน งานราชการ
เงินเดือน ไม่ระบุ
รับผิดชอบหน้าที่ ไม่ระบุ
ต้องการรับ 13 ตำแหน่ง
ทำงานที่จังหวัด จังหวัดอื่นๆ