ติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน จากทีมงานศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคใต้ ได้ทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คลื่นความถี่ 105.75 เมกกะเฮิร์ต ทุกวันพุธ เวลา 14.00 - 15.00 น. , หากต้องการรับข่าวสารจากศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดสงขลา ทาง อีเมล์ คุณจะต้องสมัครสมาชิก
ตำแหน่งที่ต้องการรับ ผู้ช่วยทันตแพทย์ปฏิบัติงาน
ชื่อบริษัท/องค์กร สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร
รายละเอียดกิจการ ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
ที่อยู่ ไม่ระบุ
เว็บไซต์ ไม่ระบุ
เบอร์โทรศัพท์ ไม่ระบุ
เบอร์แฟกซ์ ไม่ระบุ
เพศ ชาย/หญิง
การศึกษา ไม่ระบุ
คุณสมบัติ ไม่ระบุ
ประเภทงาน/ลักษณะงาน งานราชการ
เงินเดือน ไม่ระบุ
รับผิดชอบหน้าที่ ไม่ระบุ
ต้องการรับ 1 ตำแหน่ง
ทำงานที่จังหวัด จังหวัดอื่นๆ