ติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน จากทีมงานศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคใต้ ได้ทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คลื่นความถี่ 105.75 เมกกะเฮิร์ต ทุกวันพุธ เวลา 14.00 - 15.00 น. , หากต้องการรับข่าวสารจากศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดสงขลา ทาง อีเมล์ คุณจะต้องสมัครสมาชิก
  • 5 เมษายน 60 สุราษฎร์ธานี ณ ลานด้านหน้าสุราษฎร์ธานีฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี
  • 14 กุมภาพันธ์ 60 นครศรีธรรมราช ณ ศาลาประชาคม โรงละคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (หน้าเมือง) อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
  • 17 มกราคม 60 สุราษฎร์ธานี ณ ลานด้านหน้า สุราษฎร์ธานี ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี
  • 17 - 18 มกราคม 60 สงขลา ณ หาดใหญ่ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
  • 17 มกราคม 60 ยะลา ณ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน จังหวัดยะลา
  • 22 พฤศจิกายน 59 สุราษฎร์ธานี ลานด้านหน้า สุราษฎร์ธานี ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา
  • 14 พฤศจิกายน 59 สุราษฎร์ธานี สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น 2
  • 14 ตุลาคม 59 สุราษฎร์ธานี สำนักงานจัดหางานสุราษฎร์ธานี ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น ๒ โทร. 0-7735-5422-3 ต่อ 12
  • 14 ตุลาคม 59 สุราษฎร์ธานี ณ สนง.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น ๒ ต.ขุนทะเล อ.เมือง สุราษฎร์ฯ 077355422-3
  • 4 ตุลาคม 59 สุราษฎร์ธานี ณ สนง.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น ๒ ต.ขุนทะเล อ.เมือง สุราษฎร์ฯ 077355422-3