ติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน จากทีมงานศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคใต้ ได้ทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คลื่นความถี่ 105.75 เมกกะเฮิร์ต ทุกวันพุธ เวลา 14.00 - 15.00 น. , หากต้องการรับข่าวสารจากศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดสงขลา ทาง อีเมล์ คุณจะต้องสมัครสมาชิก
พัฒนาผู้สูงวัยไทยให้แข็งแกร่ง ก้าวไปกับยุค Thailand 4.0 (ดู: 310)
13 มิ.ย. 2560 09:45 น.
เอกสารแนบ ก้าวไปกับยุค Thailand 4.0.pdf ( ดาวน์โหลดเอกสาร 1 ครั้ง)